हिंसाविरुद्ध इरादाको संकल्प, जसले न्याय दिलाउन संस्था स्थापना गर्यो – Aawaaj

हिंसाविरुद्ध इरादाको संकल्प, जसले न्याय दिलाउन संस्था स्थापना गर्यो