GFF को आयोजनामा, इजरायल र हमासबीचको विनाशकारी युद्धको बारेमा संचालन हुन गई रहेको “WAR (युद्ध)” विषयक जुम संवादमा यहाँको उपस्थितिका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं । – Aawaaj

GFF को आयोजनामा, इजरायल र हमासबीचको विनाशकारी युद्धको बारेमा संचालन हुन गई रहेको “WAR (युद्ध)” विषयक जुम संवादमा यहाँको उपस्थितिका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं ।

Aawaaj | Breaking the Silence

GFF को आयोजनामा, इजरायल र हमासबीचको विनाशकारी युद्धको बारेमा संचालन हुन गई रहेको “WAR (युद्ध)” विषयक जुम संवादमा यहाँको उपस्थितिका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं ।

Tags
Share
Facebook Comments