बालिकाले भनेको कुरा अभिभावक ,शिक्षक र नजिकको नातेदारले संवेदनशील भएर सुन्नु पर्छ।अध्यक्ष: इरादा गौतम – Aawaaj

बालिकाले भनेको कुरा अभिभावक ,शिक्षक र नजिकको नातेदारले संवेदनशील भएर सुन्नु पर्छ।अध्यक्ष: इरादा गौतम

बालिकाले भनेको कुरा अभिभावक ,शिक्षक र नजिकको नातेदारले संवेदनशील भएर सुन्नु पर्छ।अध्यक्ष: इरादा गौतम

Tags
Share
Facebook Comments